Bouwvergunning kunststof kozijnen

Er was lange tijd onduidelijkheid over het feit of men nu wel of geen bouwvergunning nodig had bij het vervangen van oude kozijnen voor kunststof kozijnen. De VKG heeft dit voor eens en voor altijd uitgezocht. We ontdekten dat er onjuiste opmerkingen over kunststofkozijnen in een brochure van het ministerie van VROM stonden. Inmiddels heeft VROM in goed overleg met de VKG haar publicatie aangepast en wordt de tekst middels een rectificatie toegelicht.

Dit kunt u uw klanten vertellen

Niet het veranderen van materiaalsoort (bijvoorbeeld van hout naar kunststof of aluminium), maar de verandering van detaillering, profilering of vormgeving van het nieuwe kozijn is het criterium voor het verlangen van een bouwvergunning. Dus als het nieuwe kozijn dezelfde vormen raamindeling heeft als het oude kozijn geldt de renovatie als onderhoud, en heeft u geen bouwvergunning nodig. Is er sprake van een monumentenpand of beschermd stadsgezicht, dan heeft u wel een bouwvergunning nodig.

Meer weten?

Na overleg met de VKG heeft het ministerie van VROM een MG-circulaire rondgestuurd naar alle gemeenten.  Ook zijn de brochures en websites aangepast omtrent dit onderwerp. Download MG circulaire

VKG-Kwaliteitseisen & adviezen

Nu digitaal beschikbaar.
Op uw PC, smartphone of tablet.

Altijd toegang tot adviezen, technische tekeningen en kwaliteitseisen voor de productie en montage van kunststof gevelelementen. Inclusief wijzigingen van nationale en Europese regelgeving besloten in het nieuwe Bouwbesluit van 1 april 2012. Een must voor de branche en andere geïnteresseerden >>

VKG-nieuwsbrief ontvangen?